Prasa

Komunikaty prasowe

Pliki do pobrania

Zdjęcia

Kierownictwo Nyskiego Festiwalu Filmowego

Obraz 1 (Andreas Friedrich, Ola Staszel)

(© Hannes Rönsch)

Obraz 2 (Andreas Friedrich, Ola Staszel)

(© Hannes Rönsch)


Ola Staszel

 

► screen-s/w oder ►print-col

(© Jakub Purej)


Andreas Friedrich

 

►screen-s/w oder ►print-col

(© Jakub Purej)


Zespół Nyskiego Festiwalu Filmowego 2022

Obraz 1

(© Hannes Rönsch)

Open Air w Görlitz

print-col

(© Matthias Wehnert)

Grafika

Logos

 

Logo Nyskiego Festiwalu Filmowego

Logo NFF może być wykorzystywane w sprawozdaniach prasowych bez wcześniejszych konsultacji.

Wszelkie inne zastosowania należy uzgodnić z zarządem Nyskiego Festiwalu Filmowego.

     

► czarno-biały | ► CMYK | ► przezroczysty-biały

(© KunstBauerKino e.V.)


Dalsze materiały zdjęciowe można ściągnąć przez Dropbox ...

Jeśli nie ma innej informacji, prosimy przy wykorzystaniu materiałów zdjęciowych wskazać na właściciela praw autorskich: © Neisse Film Festival.