Tisk

Tiskové zprávy

Lokální evropská spolupráce na vysoké kulturní úrovni Nisa Film Festival obdržel v Drážďanech Saskou evropskou cenu

Drážďany/Großhennersdorf - 18.11.2021

Nisa Film Festival coby projekt sdružení Kunstbauerkino e.V. Großhennersdorf představuje od roku 2004 v trojzemí Německa, Polska a České republiky aktuální celovečerní hrané, dokumentární a krátké filmy. Původní idea promítat filmy ve třech zemích se stala kulturním mostem pro filmové fandy a programová kina. Z festivalu se za dobu jeho existence stala důležitá událost umožňující setkání zástupců filmové branže a národních i zahraničních filmových tvůrců.

Na svém posledním zasedání vybíralo prezídium Evropského hnutí Sasko (Europäische Bewegung Sachsen e.V., EBS) ze čtyř kandidátů laureáta Saské evropské ceny pro rok 2020. Návrh vyznamenat Nisa Film Festival vzešel od místopředsedy a ředitele Saské zemské centrály pro občanské vzdělávání, dr. Rolanda Löfflera. Po angažované diskuzi se prezídium nakonec jednohlasně rozhodlo předat cenu právě týmu Nisa Film Festivalu.

Saská evropská cena je dotována částkou 500 eur, kterou uvolnil předseda Saského zemského sněmu, dr. Matthias Rößler. Touto cenou vyjadřuje EBS uznání za zasazování se o porozumění v Evropě. „Již řadu let uděluje Nisa Film Festival ceny jiným – nyní je načase ocenit za jeho práci i samotný tým festivalu,“ řekl předseda EBS a poslanec zemského sněmu Martin Modschiedler. „Bylo mi tedy velkým potěšením předat spolu s čestnou předsedkyní EBS a poslankyní zemského sněmu Andreou Dombois a dr. Löfflerem Saskou evropskou cenu i s diplomem a šekem Tobiasi Gubschovi, zástupci představenstva sdružení Kunstbauerkino e.V., a Ruth Lorenzové z týmu festivalu.“

Ve svém laudatiu ocenil dr. Löffler práci filmového festivalu: „Uskutečňuje evropskou myšlenku a přeshraniční spolupráci jako prakticky žádný jiný festival v Německu. Festival v současnosti už neláká jen návštěvníky z řad místních obyvatel, nýbrž filmové nadšence ze tří zemí, kteří se zde mohou seznámit s nejnovějším vývojem východoevropské a středoevropské kinematografie.“ Letos bylo na 20 promítacích místech v Německu, Polsku a České republice představeno v rámci tří soutěžních kategorií a dalších filmových řad na 60 filmů. „Tvůrci filmového festivalu mají šťastnou ruku, s níž se jim daří propojovat různé společenské instituce, a tím i různé aspekty lidského života v jeden celek,“ pokračuje dr. Löffler.

„Jsme překvapeni, ale i vděčni, že jsme získali Saskou evropskou cenu 2020. Je to pro nás povzbuzení pokračovat v tom, co jsme začali, v evropském smyslu,“ uvedli Gubsch s Lorenzovou při předání ceny. „Členy Evropského hnutí Sasko zveme na návštěvu festivalu v květnu 2022, díky níž se mohou o naší práci dozvědět ještě více.“
EBS je zastřešující organizací stran, spolků, sdružení a dalších zařízení, která byla založena dne 15. prosince 1992 a která si ve svých stanovách předepsala podporovat evropskou myšlenku ve Svobodném státu Sasko a porozumění mezi evropskými národy. Od roku 2003 uděluje EBS každoročně Saskou evropskou cenu jako uznání zvláštního závazku v Sasku zaměřeného na evropské sjednocení. Jako člen Evropského hnutí Německo (Europäische Bewegung Deutschland) se EBS snaží informovat své členské organizace o aktuálních právních, politických a jiných změnách na evropské úrovni. Za tímto účelem je sdružení v úzkém kontaktu s příslušnými místy v saské vládě i Evropské unii.

Další informace: www.ebsachsen.de (stránka je momentálně aktualizována) a www.neissefilmfestival.net 
Fotografie pro tisk z předávání ceny v Saském zemském sněmu jsou zdarma ke stažení a tisku prostřednictvím platformy Dropbox: 

www.dropbox.com/sh/2embfronp2v4mr1/AAAmQYJH1cTrguyR39cSU07Ua (zdroj obrázků: meeco Communication Services)

Foto č. 1 zleva doprava: čestná předsedkyně EBS a poslankyně Andrea Dombois, předseda EBS a poslanec Martin Modschiedler, dr. Roland Löffler a Ruth Lorenz a Tobias Gubsch z Nisa Film Festivalu
Foto č. 2: Ruth Lorenz a Tobias Gubsch z Nisa Film Festivalu

Kontaktní osoba pro dotazy tisku: Peter Dyroff (jednatel EBS), tel. č. 0177/8871273"
 

Filmová cena Tří zemí pro „Služebníky“ Ivana Ostrochovského - Česko-slovenský hraný film získal na 18. Nisa Film Festivalu hlavní cenu

Großhennersdorf/Ebersbach - 18. září 2021

Zítřkem 18. Nisa Film Festival v trojzemí na řece Nise skončí. Trinacionální filmový svátek letos - kvůli pandemii koronaviru v novém termínu - představil na více než 20 promítacíh místech v Německu, Polsku a České republice zhruba 60 filmů ve třech soutěžích a dalších filmových řadách, jakož i doprovodný program mj. s výstavami a besedami s filmovými tvůrci. Ryby z Nisy, sošky pro vítěze festivalu od umělce Andrease Kupfera ze Strahwalde, byly rozdány v sobotu večer na slavnostním předávání cen v kině Filmtheater v Ebersbachu.

„Filmovou cenu Tří zemí“ saské ministryně kultury za nejlepší celovečerní hraný film s dotací 10.000 eur, jejímž sponzorem je Saské státní ministerstvo pro vědu, kulturu a cestovní ruch, získal česko-slovenský příspěvek „Služebníci“ Ivana Ostrochovského. Porota, ve které zasedli německá režisérka Susanne Heinrich, český producent a kurátor Daniel Vadocký a polský režisér a scenárista Łukasz Grzegorzek, se musela v této soutěžní kategorii rozhodnout mezi vždy třemi příspěvky z Německa, Polska a České republiky. „Služebníci“ jsou univerzálním příběhem o kamarádství, odporu a zradě vyprávěným stručně a úsporně. „Každý jednotlivý záběr tohoto filmu je vzrušující. Prozíravý střih, pečlivě vybrané vizuální aranže, vkusná minimalistická výprava a amatérští herci s působivě přirozeným stylem hraní ho vyprávějí živě, a přesto s příjemným odstupem. Především je však tento film připomínkou toho, čím kino je: uspořádáním světla a stínu a pohybem v čase. Úžasné!", uvedla porota v odůvodnění svého rozhodnutí.

Cenu za nejlepší herecký výkon, jejímž sponzorem je Město Žitava, získala Sara Fazilat za výkon ve snímku „Nico“ režisérky Eline Gehring (DE). Film vypráví příběh přerodu mladé, vyrovnané a mírně vystrašené dívky v ostražitou ženu plnou vnitřní agrese. „Režisérce se podařilo získat nad hlavní postavou, kterou ztělesňuje Sara Fazilat, a vyvážeností jejích výrazně emočních tónů výraznou kontrolu. Díky tomu, že máme hlavní představitelku neustále na očích, je přítomna i emoční transparentnost, takže jako diváci vidíme nejen to, co se děje navenek, ale i uvnitř hlavní postavy,“ vyzdvihla porota.

Vladimír Hruška byl za svou práci na snímku „Havel“ (CZ) Slávka Horáka vyznamenán cenou za nejlepší scénografii sponzorovanou Městem Görlitz. „Velmi uvěřitelným způsobem zobrazuje tento film dvacet let komunismu – jak chlípný nadbytek a nevázanost těch nejbohatších a nejmocnějších, tak i nedostatek a chudobu těch nejchudších. Skvělé uspořádání scén a správné umístění zdánlivě náhodných předmětů, které na některých místech přidává jednotlivým scénám velmi smyslný náboj, pomáhá dosáhnout přesnosti s ohledem na období, v němž se film odehrává, “ uvedla porota.

Rybu z Nisy za nejlepší scénář, sponzorovanou Libereckým krajem, si odnesli Lars Hubrich a režisér Marcus Lenz za německý příspěvek „Rivalové“. Porota tak ocenila „ …odvážně napsaný film o chlapci z válkou zmítané Ukrajiny, který se musí přizpůsobit a najít své nové místo za neočekávaných okolností v Německu. Autoři riskují, když vytvářejí příběh jako spletité univerzum, ve kterém může být chlapec bojovníkem, a ne jen další obětí. Jeho příběh, který se proplétá s příběhem jeho matky a jejího milence, nenabízí jen pohroužení se do intrik, ale i velmi zajímavý portrét odvážného chlapce, který ukazuje stinné i světlé stránky závislé lásky.“
 

Nejlepší dokumentární snímek: „Zwyczajny kraj“ (Obyčejná země) Tomasze Wolského

Polský příspěvek „Zwyczajny kraj“ (Obyčejná země) Tomasze Wolského získal cenu za nejlepší dokumentární snímek s dotací 5.000 eur, jejímž sponzorem je kampaň „So geht sächsisch.“ Porota ve složení tří dokumentaristů Yulia Lokshiny (DE), Tomáše Elšíka (CZ) a Michala Bielawského (PL) ve svém odůvodnění vyzdvihla: „Ve svém filmu nás Tomasz Wolski zve do světa, v němž se obyčejné nachází v metamorfóze. Pečlivě přitom z materiálů nahrávaných polskou tajnou policií rekonstruuje prostředí nebezpečí a obezřetnosti. Většina scén má do velkoleposti daleko, zobrazují denní rutinu a pohyby, útržky telefonních rozhovorů, běžné lidi na ulici, v parcích, v barech. Některá auta jsou sledována, některé byty jsou prohledávány za účelem proškolení další generace agentů. Prostřednictvím zdánlivě nedůležitých obrazů mluví režisér o nejagresivnějších aspektech politického útlaku v autoritářském režimu.“


Nejlepší krátkometrážní film: „Jsme si o smrt blíž“ Báry Anny Stejskalové

Cenu za nejlepší krátkometrážní film získal český příspěvek „Jsme si o smrt blíž“ Báry Anny Stejskalové o malém parazitovi ve zdechlině psa a jeho (pře)žití na smetišti. O ceně sponzorované Studentskou radou Vysoké školy Zittau/Görlitz rozhodovala německá organizátorka festivalu a kurátorka Anne Gaschütz, česká kurátorka Radka Weiserová a polský scenárista a režisér Bartek Kędzierski. V odůvodnění poroty stojí: „Najít skvělý příběh je jen první krok. Jako filmař potom musíte zvolit ten správný jazyk, jak příběh sdělit divákům. A nejlepší jazyk je ten nejběžnější. Nejběžnější, což znamená - beze slov. „Jsme si o smrt blíž” je něco jedinečného. Univerzální příběh o lásce, nejběžnější jazyk (beze slov), stop-motion technika jako ze staré školy, roztomilý protagonista, hnusní záporáci, krásná scénografie a… zombies na dálkové ovládání! Milujeme je všechny!“

Zvláštní uznání udělila porota soutěže krátkých filmů snímku “Top Down Memory” (Vzpomínky shora dolů) Daniela Theilera (DE).

Saský filmový svaz udělil letos svou Zvláštní cenu dokumentárnímu snímku „Grenzland“ (Pohraničí) Andrease Voigta. Film vypráví životní příběh Jana Müllera, který se v roce 1936 narodil v Georgswalde, dnešním Jiříkově, a na vlastní kůži zažil změny v tomto regionu. Německo-polské příhraničí navštívil Voigt již v roce 1991. Necelých 30 let nato se vydává do tohoto regionu znovu. Hledá a nalézá setkání na obou březích Odry i Nisy. Tématy jsou práce, domov a láska. Jeho pozorování se zdají být příběhy z „okraje“ – a přitom pocházejí ze středu Evropy. Setkává se s lidmi, jejich příběhy a jejich krajem. Na severu Štětínský záliv, na jihu Dolní Slezsko – tam, kde spolu v trojzemí sousedí Německo, Polsko a Česká republika.

Čestnou cenu Nisa Film Festivalu získala česká režisérka a scenáristka Helena Třeštíková, a je tak vůbec první oceněnou dokumentaristkou.

Hlasování o cenu publika běží letos kvůli zkrácenému programu až do festivalové neděle. Autoři divácky nejoblíbenějších snímků budou informování dodatečně a svou Rybu z Nisy si převezmou z rukou kurýra.

19. Nisa Film Festival se uskuteční ve dnech 17. až 22. května 2022.

Aktuální informace a imprese naleznete on-line na adrese www.neissefilmfestival.net.


Obrazový materiál ke všem oceněným snímkům naleznete ke stažení zde:
https://www.dropbox.com/sh/c98xj5ularvb8xj/AADLPaRVp8i3HyBxW0qZPW5Pa?dl=0

Imprese ze slavnostního předávání cen budou prostřednictvím služby Dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/p9d70z5vjwsthm0/AAC0DUONEpJBPNhDnOCcIl9ha?dl=0


Vítězové a ocenění 18. ročníku Nisa Film Festivalu přehledně:

Filmová cena Tří zemí saské ministryně kultury pro nejlepší celovečerní hraný film
(sponzor: Saské státní ministerstvo pro vědu, kulturu a cestovní ruch)
"Služebníci" Ivana Ostrochovského (CZ/SK)
s dotací 10 000 eur.

Nejlepší herecký výkon (sponzor: Město Žitava)
Sara Fazilat za roli ve filmu „Nico” Eline Gehring (DE)
s dotací 1.000 eur.
Nejlepší scénografie (sponzor: Město Görlitz)
Vladimír Hruška za film "Havel" Slávka Horáka (CZ)
s dotací 3 000 eur.

Nejlepší scénář (sponzor: Liberecký kraj)
Lars Hubrich a Marcus Lenz "Rivalové" (DE)
s dotací 1 000 eur.

Nejlepší dokumentární snímek (sponzor: kampaň "So geht sächsisch.")
"Zwyczany kraj" (Obyčejná země) Tomasze Wolského (PL)
s dotací 5 000 eur.

Nejlepší krátký film (sponzor: Studentská rada Vysoké školy Zittau/Görlitz)
"Jsme si o smrt blíž" Báry Anny Stejskalové (CZ)
s dotací 1.000 eur

Zvláštní cena Saského filmového svazu
"Grenzland" (Pohraničí) Andrease Voigta (DE)
s dotací 1.000 eur

Čestná cena Nisa Film Festivalu
Helena Třeštíková (CZ)

 

18. Nisa Film Festival v trojzemí na řece Nise

Großhennersdorf, 07.09.2021

Ve dnech 16. až 19. září se koná 18. ročník Nisa Film Festivalu. Kvůli trvající pandemii koronaviru musel být termín festivalu i letos přeložen z května na září. Publikum v trojzemí na řece Nise čeká během čtyř festivalových dní více než 60 hraných, dokumentárních a krátkých filmů ve třech soutěžních kategoriích a dalších filmových řadách a pestrý doprovodný program.

Dne 16. září zahájí festival film „Je suis Karl“ (DE/CZ, 2020) Christiana Schwochowa, který tematicky zapadá do letošní řady Fokus; snímek poběží ve stejném čase ve třech německých kinech. V hlavní soutěži festivalu o nejlepší celovečerní hraný film se utkají vždy tři produkce z Německa, Polska a České republiky, které vyprávějí mj. příběhy ze života mladistvých a z období dospívání. Vítězný příspěvek si na konci odnese Filmovou cenu tří zemí saské ministryně kultury s dotací 10.000 eur. I v soutěži o nejlepší dokumentární snímek se bude rozhodovat mezi devíti produkcemi, které rozebírají vztah mezi generacemi nebo mezi člověkem a přírodou. Cena je dotována částkou 5.000 eur a sponzorem je kampaň „So geht sächsisch.“ Soutěž o nejlepší krátký film Nisa Film Festivalu s cenou pro vítěze v hodnotě 1.000 eur, jejímž sponzorem je Studentská rada Vysoké školy Zittau/Görlitz, nabízí v roce 2021 opět široké umělecké rozpětí zahrnující hrané a dokumentární snímky i animace, které se rozličným způsobem zabývají lidmi ve výjimečných situacích.

Pod titulem "Mother Europe" nabízí 18. Nisa Film Festival různé pohledy na to, co nás Evropany spojuje: kořeny evropské myšlenky, podstatu dnešní Evropy i její možnou budoucnost. Svou trinacionální dimenzí se filmový svátek na řece Nise od svých počátků zasazuje o otevřenou, sociálně spravedlivou a tolerantní Evropu. Rozdíly životní úrovně, úpadek demokracie a nacionalistické smýšlení však nyní tuto vizi zpochybňují a ohrožují rovněž svobody, které jsme dlouho považovali za samozřejmé. Svou letošní řadou Fokus si festival klade za cíl v samém středu Evropy vyzvat a zároveň sám přispět k veřejné diskuzi nad těmito jevy. Součástí programu je mj. autorské čtení s Navidem Kermanim dne 17. září v Divadle Gerharta Hauptmanna v Žitavě.

V rámci řady „Regionalia“ jsou na programu aktuální příspěvky regionálních filmových tvůrců, které se věnují životě v pohraničí a lužickosrbskému filmu. Během čtyř festivalových dní budou mimo jiné k vidění také filmové klasiky jako „My Fair Lady“ (1964) nebo „Spartacus“ (1960) v 35mm, resp. 70mm formátu, česko-německo-slovenský film pro děti „Léto patří rebelům“ (2020), jakož i kasovní trháky z Německa, Polska i České republiky. V rámci retrospektivy budou promítány dva filmy letošní laureátky čestné ceny, české dokumentaristky a scenáristky Heleny Třeštíkové.

Slavnostní udílení cen se uskuteční dne 18. září v kině Filmtheater Ebersbach. Ryba z Nisy bude kromě nejlepšího celovečerního hraného, dokumentárního a krátkého filmu udělena i za nejlepší herecký výkon, nejlepší scénář a nejlepší scénografii. Saský filmový svaz také udělí Zvláštní cenu jednomu filmu z celého programu festivalu, který se věnuje porozumění mezi sousedními zeměmi Německem, Polskem a Českou republikou a jejich obyvateli.

Kompletní program a aktuální informace o Nisa Film Festivalu naleznete on-line na adrese www.neissefilmfestival.net.

Evropa naživo v trojzemí na březích řeky Nisy

Nisa Film Festival v regionu trojmezí České repubiky, Německa a Polska již od roku 2004 každoročně v květnu přináší aktuální hrané, dokumentární a krátké filmy. Z původního záměru prezentovat filmy ve třech sousedních zemích se postupně stal kulturní most propojující filmové fanoušky a artová kina v regionu a zároveň významná platforma pro setkání národních i mezinárodních filmových tvůrců a zástupců filmového průmyslu. Filmový program s mezinárodním přesahem přináší kromě tří soutěžních kategorií a různých tematických bloků, nabízejících pohledy na vztahy mezi národy střední a východní Evropy, jejich filmovou konfrontaci s vlastní minulostí a přítomností, také koncerty, autorská čtení nebo výstavy.

Aktuální obrázky pro tisk a imprese z 18. Nisa Film Festivalu ke stažení: https://www.dropbox.com/sh/jr47wkbcq55qckc/AAAPUj-HNgqk3n1xjpLeKzaSa?dl=0

#Neissefilm #nff2021
www.facebook.com/neissefilmfestival
www.youtube.com/neissefilmfestival
www.twitter.com/neissefilmfest
www.instagram.com/neissefilmfest

 

Nisa Film Festival nabízí přehled programu on-line

Großhennersdorf - 18.05.2021

Toto úterý, 18. května, měl být v Žitavě zahájen 18. ročník Nisa Film Festivalu. Vzhledem k aktuální situaci ohledně pandemie koronaviru však musel být termín konání festivalu posunut i v roce 2021. Filmy vybrané našimi kurátory a část doprovodného programu letošního ročníku budou v trojzemí na řece Nise k vidění ve dnech 16. až 19. září. Promítány budou mj. soutěžní kategorie celovečerních hraných, dokumentárních a krátkých filmů a řada Fokus s titulem „Mother Europe“. Program festivalu je již nyní k dispozici on-line, ovšam bez konkrétních promítacích časů a míst.

V hlavní soutěži festivalu o nejlepší celovečerní hraný film se utkají vždy tři produkce z Německa, Polska a České republiky, které vyprávějí mj. příběhy o životech mladých lidí a jejich dospívání. Vítězný příspěvek získá na konci "Filmovou cenu tří zemí" saské ministryně kultury dotovanou částkou 10 000 eur. I v soutěži o nejlepší dokumentární snímek bude porota vybírat z celkem devíti produkcí, které se zabývají vztahem mezi generacemi či mezi člověkem a přírodou. Cena je v této kategorii dotována částkou 5 000 eur a sponzorem je kampaň „So geht sächsisch“. Soutěž krátkých filmů Nisa Film Festivalu 2021 nabízí opět širokou uměleckou paletu hraných a dokumentárních filmů a animací, které se nejrůznějším způsobem věnují lidem ve výjimečných situacích.

Pod titulem "Mother Europe" nabízí 18. Nisa Film Festival různé pohledy na to, co nás Evropany spojuje: kořeny evropské myšlenky, podstatu dnešní Evropy i její možnou budoucnost. Svou trinacionální dimenzí se filmový svátek na řece Nise od svých počátků zasazuje pro otevřenou, sociálně spravedlivou a tolerantní Evropu. Rozdíly životní úrovně, úpadek demokracie a nacionalistické smýšlení však nyní tuto vizi zpochybňují a ohrožují rovněž svobody, které jsme dlouho považovali za samozřejmé. Svou letošní řadou Fokus "Mother Europe" si festival klade za cíl v samém středu Eropy vyzvat a zároveň sám přispět k veřejné diskuzi nad těmito jevy.

Ve filmové řadě „Regionalia“ budou zase představeny aktuální příspěvky regionálních filmových tvůrců. Během čtyř festivalových dnů budou krom toho k vidění jeden dětský film a vybrané kinohity z Německa, Polska a České republiky. Retrospektiva se dvěma snímky věnuje letošní laureátce čestné ceny Nisa Film Festivalu, české dokumentaristce a scenáristce Heleně Třeštíkové. Program akcí doplňují výstavy, koncerty a autorské čtení s Navidem Kermanim.

Navzdory posunu termínu se již v květnu konají jednotlivé akce plánované pro Nisa Film Festival. Do 25. května bude ještě v prostorách Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien v Žitavě ke zhlédnutí výstava „Evropa vyprávěná v obrazech“ z řady Fokus. Ve středu 19. května od 19 hodin je možné prostřednictvím livestreamu sledovat panelovou diskuzi ze Steinhausu v Budyšíně s titulem „5 let Łužycafilm – Prequel & Sequel“ k historii a budoucnosti Lužickosrbsko-německé sítě filmařů. Následně se ve dnech 21. a 22. května rovněž on-line uskuteční 12. setkání sítě lužickosrbských a německých filmových a mediálních tvůrců, které je pořádáno Nadací pro lužickosrbský národ a Saským filmovým svazem ve spolupráci s Filmovým festivalem v Chotěbuzi a Nisa Film Festivalem. Více informací naleznete na adrese www.luzyca-film.de.

Kompletní program a aktuality z Nisa Film Festivalu naleznete on-line na adrese www.neissefilmfestival.net.

 

Nisa Film Festival přesouvá svůj program na září

Großhennersdorf - 29.04.2021

Dne 18. května měl v regionu trojzemí u řeky Nisy začít 18. ročník Nisa Film Festivalu. Z důvodu aktuální situace ohledně pandemie koronaviru se festival bohužel nemůže uskutečnit v plánované podobě. Filmy vybrané festivalovými kurátory a část doprovodného programu letošního ročníku budou namísto toho k vidění ve dnech 16. až 19. září.

„Zorganizovat Nisa Film Festival s více než 20 promítacími místy ve třech zemích je výzvou i za normálních okolností,“ vysvětluje Ola Staszel z vedení festivalu. „Vzhledem k trvající pandemii, zavřeným kinosálům a nepředvídatelnému vývoji v nadcházejících týdnech není v tuto chvíli spolehlivá příprava a bezpečná realizace filmových představení a dalších akcí možná, a to ani v původně zamýšlených alternativních variantách, např. ve formě promítání pod širým nebem. Po dohodě s našimi partnery a sponzory jsme se proto rozhodli odložit program festivalu na pozdější, záříjový termín,“ pokračuje Staszel.

Již od roku 2004 přináší Nisa Film Festival každý rok v květnu v regionu trojzemí České repubiky, Německa a Polska aktuální hrané, dokumentární a krátké filmy. Z původního záměru prezentovat filmy ve třech sousedních zemích se postupně stal kulturní most propojující filmové fanoušky a artová kina v regionu a zároveň významná platforma pro setkání národních i mezinárodních filmových tvůrců a zástupců filmového průmyslu. Filmový program s mezinárodním přesahem přináší kromě tří soutěžních kategorií a různých tematických bloků, nabízejících pohledy na vztahy mezi národy střední a východní Evropy, jejich filmovou konfrontaci s vlastní minulostí a přítomností, také koncerty, autorská čtení, výstavy, party a další akce.

Jaký program na publikum v novém záříjovém termínu konkrétně čeká, chtějí tvůrci festivalu zveřejnit 18. května, tedy v den původně plánovaného zahájení. Aktuální informace naleznete on-line na adrese www.neissefilmfestival.net.


Patrony 18. Nisa Film Festivalu jsou Michael Kretschmer, ministerský předseda Svobodného státu Sasko, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, a Rafał Gronicz, starosta města Zgorzelec. Sponzory 18. Nisa Film Festivalu jsou: Saské státní ministerstvo pro vědu, kulturu a cestovní ruch, Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien, Landkreis Görlitz - Wokrjes Zhorjelc, Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Mitteldeutsche Medienförderung, Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, Česko-německý fond budoucnosti a Liberecký kraj. Toto opatření je spolufinancováno z prostředků daňových poplatníků na základě rozpočtu schváleného zastupiteli Saského zemského sněmu.


► Obrazový materiál je ke stažení zde:https://www.dropbox.com/sh/jr47wkbcq55qckc/AAAPUj-HNgqk3n1xjpLeKzaSa?dl=0


► Akreditaci pro Nisa Film Festival můžete jednoduše získat on-line na adrese: www.neissefilmfestival.de/index.php, pro zástupce médií je samozřejmě bezplatná. Kvůli lepšímu plánování Vás prosíme, abyste se registrovali pokud možno do 6. května 2021 do 12 hod.

Ke stažení

Fotografie

Ola Staszel

 

screen-s/w nebo print-col

(© Hannes Rönsch)


Antje Schadow

 

screen-s/w nebo print-col

(© Hannes Rönsch)


Andreas Friedrich

 

screen-s/w nebo print-col

(© Hannes Rönsch)


Tým Nisa Film Festivalu 2019

Obrázek č. 1

(© Hannes Rönsch)

Ryby z Nisy 2019

print-col

(© Hannes Rönsch)

Open Air v Görlitz

print-col

(© Hannes Rönsch)

Grafika

Plakát Nisa Film Festivalu 2019

RGB na výšku | RGB čtvercový | RGB na šířku

(© KunstBauerKino e.V.)

Logo

Logo Nisa Film Festivalu

V tiskových zprávách lze logo NFF použít bez předchozí domluvy.

Jakékoli další použití je nutné s Nisa Film Festivalem projednat. 

     

► černobílé | ► CMYK | ► průhledné bílé

(© KunstBauerKino e.V.)


Další obrazový materiál je k dispozici ke stažení prostřednictvím Dropbox ...

Není-li uvedeno jinak, používejte prosím obrazový materiál vždy s následující ochrannou značkou: © Neiße Filmfestival.