Aktuality

  • Kino září. Pro Tebe.

    Tři z našich partnerských festivalových kin, totiž Kunstbauerkino v Großhennersdorfu, Kulturfabrik MEDA v Mittelherwigsdorfu a Camillo-Kino v Görlitz se účastní celoněmeckého akčního dne "Kino září. Pro Tebe." Pod titulem #kinoliebe provozovatelé kin po celém Německu chtějí uprostřed aktuální pandemické situace vyjádřit svou touhu po divácích a ochotu brzy opět spustit filmové projektory. I my…

    Čtěte více
  • Rozmanitost. Pospolitost. Rozjezd! - Lužický plán kultury

    Díky Lužickému plánu kultury (Kulturplan Lausitz) má kultura v regionu v úzkém spojení se spolkovými zeměmi Braniborsko a Sasko získat do podzimu 2021 nejen dlouhodobou strategii, nýbrž i pragmatický projektový plán, který by měl přijít s vhodnou organizační strukturou pro management kulturních projektů. Z rozmanitosti tak díky společnému úsilí vzejde signál pro budoucnost, opravdový rozjezd!

    My…

    Čtěte více