26.03. - 28.05. | Kulturfabrik Meda, Mittelherwigsdorf

DREInsichten

  • DREInsichten

    Wystawa
    Wystawa

    3 kraje x 3 domy: to dziewięć różnych historii. Mieszkający w Mittelherwigsdorfie fotograf Rafael Sampedro sportretował ludzi, którzy mieszkają lub pracują w domach przysłupowych, przyjmują gości lub właśnie ratują taki zagrożony zawaleniem dom. Jego zdjęcia pokazują różnorodne zastosowania i szczególne cechy tego łużyckiego stylu budowlanego. Przede wszystkim jednak widoczny i namacalny staje się szczególny stosunek ludzi do ich domów. Czujemy siłę tej „architektury ludowej“, tak typowej dla naszego regionu: Serce domu bije w ciepłej chacie z bali, w domu przysłupowym dusza z Trójstyku znajduje dla siebie miejsce.