Kategorie

Polski Blues

Nasz film otwarcia „Pomiędzy słowami“ Urszuli Antoniak rozgrywa się w dwóch światach i dwóch pokoleniach, opisując życie pomiędzy Polską a Niemcami oraz związek ojca z synem. Między wierszami najnowszego dzieła Małgorzaty Szumowskiej „Twarz” również można wiele wyczytać – alegorię obcości na konserwatywnej polskiej prowincji. Bohaterowie Andrzeja Jakimowskiego w „Pewnego razu w listopadzie” lądują w środku walki squatterów z nacjonalistycznymi chuliganami w Warszawie. „TodMachine” – niemy film Bogusława Kornasia, przypominający początki kina, buduje most łączący przeszłość z przyszłością, a Piotr Szatyłowicz umieszcza swój komentarz polityczny w „Przestrzeni” kosmicznej, poza Ziemią.