Sympozjum specjalistyczne „Nieobecna: Europa Środkowa i Wschodnia w kinie“

[Translate to Polnisch:]
[Translate to Polnisch:]

Niniejszą publikacją pragniemy przybliżyć Państwu bardzo bogaty i rozmaity region, zarówno pod względem narracyjnym, jak i filmowym, aczkolwiek niesłusznie rzadko obecny na ekranach. W kinie europejskim, tak znacznie ukształtowanym przez hollywoodzkie oraz lokalne produkcje, Europa Środkowa i Wschodnia nadal pozostają jeszcze do odkrycia.
Owa broszura, rezultat sympozjum specjalistycznego mającego miejsce podczas Nyskiego Festiwalu Filmowego w maju 2018 roku, ma służyć Państwu jako pomoc w osiagnięciu tego celu. Dziękujemy Euroregionowi Neiße-Nisa-Nysa za wsparcie finansowe, wszystkim uczestnikom i uczestniczkom oraz wszystkim tym, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do rozpowszechnienia filmów środkowo- i wschodnioeuropejskich.


Look inside

Download


Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)       Kooperationsprogramm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020      Euroregion Neisse-Nisa-Nysa