Filmové řady

Regionalia

Naše kategorie Regionalia dělá čest svému názvu. Filmovou perlou je pásmo „In Schwarze Pumpe“, lužické pozorování z roku 1991. Tento historický pohled má svůj současný protipól ve snímku „Weißwasser Rundfahrt 01“ a film „Heimspiel“ je symbolickým obrazem mnoha uhelných regionů v Německu. „Neulich in Deutschland“ překračuje hranice spolkových zemí a zaměřuje se na lidi v Sasku a Bádensku-Württembersku. Snímkem „Straight Outta Crostwitz“ otevíráme rozpravu o tématech lužickosrbských filmů. Dvěma zvláštními pozorováními se zaměřujeme na Českou republiku, přesněji na Šluknovský výběžek. V „Nebi nad Varnsdorfem“ se jeden kostel nadechuje do nové životní etapy, zatímco „Pan Müller – hier geblieben“ představuje život Jana Müllera, Němce, který po konci druhé světové války – narozdíl od mnoha jiných – svůj domovský Jiříkov nikdy nemusel neopustit.