Kategorie

Regionalia

V tomto vydání filmové řady Regionalia se věnujeme speciálně poloze NFF přímo v trojzemí – bezprostředně na hranici s Polskem a Českou republikou. „Hranice“ pochází ze západoslovanského "granica" a znamená "okraj nějakého prostoru", tedy dělicí čára. Naštěstí však od roku 2007 hranice s našimi sousedy již není neprodyšná, nýbrž vyzývá k návštěvě, vyjma časů pandemie. V uplynulých letech jsme udělali hodně pro interkulturální vnímání a přeshraniční propojení našich národů. Dokazuje to i Andreas Voigt se svým filmem z pohraničí. "Lužičtí Srbové do kin!" Touto výzvou a zároveň přáním kinokrále Knuta Elstermanna se již někteří lužickosrbští filmaři řídí. Jako důkaz uvádíme snímky „Jajo“ „Thrush“ a „Winterlieb – Libawka“ Maji Nagel a Juliuse Günzela.