Kategorie

Soutěž dokumentárních snímků

Tato kategorie se zabývá tématy, jako je migrace a příchod do neznámého prostředí, konflikty v rodině a existenciální otázky. Ukrajinci a Bělorusové tak ve snímcích „Urosłam, kiedy spałaś“ a „Jazda obowiązkowa“ hledají své štěstí v Polsku. Lidé z Afriky, Sýrie, Afghánistánu a východní Evropy se zase jen s obtížemi sžívají se západní společností a cizími kulturami ve snímcích „Lovemobil“, „Klasse Deutsch“ a „Central Bus Station“. Rodinným střetům mezi generacemi a soukromým odhalením se věnuje „Miłość bezwarunkowa“ a „Můj neznámý vojín“. Zachování tradic a ochrana životního prostředí jsou ve středobodu snímku „Thinking like a mountain“ a filozofické úvahy o lidských a kulturních hodnotách nabízejí postavy snímku „Out of the Gardens“ zasazeného do prostředí ledové samoty Antarktidy.