Mezinárodní filmový workshop: FILMS FOR FUTURE!

[Translate to Tschechisch:]
[Translate to Tschechisch:]

V rámci filmového workshopu se budeme tématem řady Fokus Nisa Film Festivalu, FILMS FOR FUTURE, zabývat přímo na místě. S kamerou a spoustou otázek chceme na různých místech příhraničního regionu risknout zachycení pohledu na klimatickou změnu, zapříst rozhovory o skutečných a očekávaných změnách životního prostředí a přinést osobní úhly pohledu. Jakou roli hrají témata klimatická změna a udržitelnost pro místní obyvatele? Jak by mohl tzv. „green deal“ v trojzemí vypadat? Tyto otázky budou součástí intenzívního zabývání se tématy budoucnosti v našem příhraničním regionu, přičemž se mladí filmaři a filmařky budou muset vypořádat s kontroverzemi, zájmy i nejrůznějšími obavami. Věrni heslu: Myslet dopředu – filmovat dopředu!

  • Workshop: 20.−27.09.
  • Prezentace: 26.09. 21:00 | Kunstbauerkino, Großhennersdorf

Zaregistrujte se do 14.09.2020
Petra Zahradničková
Mobil: 00420 777 973 584
Tel.: 0049 35873 41312
Facebook: Lanterna Futuri
E-Mail: zahradnickova@lanternafuturi.net

Workshopleiter | Prowadzący warsztaty | Vedoucí workshopu: Frank Rischer, René Beder, Anca Paunescu und Rafael Sampedro
In Kooperation mit | We współpracy z | Ve spolupráci s: Hillersche Villa e.V.
Unterstützung | Wsparcie | Za podpory: Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds, Deutsch-Polnisches Jugendwerk