Mezinárodní filmový workshop při 16. FILMOVÉM FESTIVALU NISA 2019: Musíme si promluvit!

[Translate to Tschechisch:]
[Translate to Tschechisch:]

V místech, kde žijeme, potkáváme nejrůznější lidi s názory a pohledy na věc, kterým nerozumíme.

Střetáváme se s rozpory a s neporozuměním. Některé postoje zůstávají skryté, mnoho zůstává nevyřčeno, nebo nevyslyšeno.
"Musíme si promluvit!" je název filmové poznávací cesty při 16. Filmovém festivalu Nisa – neboť my si chceme s lidmi z Trojzemí promluvit a naslouchat jim, abychom všechny ty nevyřčené myšlenky a skrytá témata vnesli na denní světlo. Při tom také okusíme ducha, atmosféru i prostředí na vesnicích a ve městech. Chceme najít opravdová společenství a soužití, ale také se setkáme s odmítnutím a odloučením. 

Ale: vyvážená směsice to dokáže! A ta směsice, to jsme my všichni. Právě tady v Trojzemí. A ta směsice, to jsme i my sami, směs vycházející z našich kořenů, z našich předků, z našich kultur. A ta směsice je „výbušná“.

Proto – Musíme si promluvit! Spolu! Ve filmu! V kině!

Z vašich postřehů chceme během tohoto týdne společně vytvořit dokumentární film, který bude klást důraz také na filmové řemeslo (kamera, zvuk, střih, atd.). Vzniklý snímek bude představen veřejnosti v rámci festivalového večírku 11.05.19! Náš workshop je součástí festivalu, můžeme tedy zhlédnout všechny filmy a zúčastnit se všech akcí – koncertů i večírků – zdarma.

Kde: Großhennersdorf / Begegnungszentrum, Zittauer Str. 17
Začátek: sobota, 04.05.2019         příjezd: 14.00

Konec: neděle, 12.05.2019         odjezd: 15.00

Přihlášky, dotazy a další informace: Michaela Herlingová ► www.lanternafuturi.net
Přihlášky zasílejte prosím do 04.04.2019, poté obdržíte podrobnější informace.

   


Workshop se koná ve spolupráci s neziskovou organizací


a za finanční podpory: