Kategorie

Fokus: Homo Politicus

Człowiek jest zawsze także istotą polityczną, która angażuje się w rozwój i procesy społeczne na różnych poziomach. Wraz z Rewolucją Francuską czy Republiką Weimarską powstał porządek, który do dziś jest postrzegany jako demokracja. Najpóźniej od 1979 r. kraje całego świata (s)próbowały uregulować pokojowe współistnienie traktatami i komunikatami. Teraz jednak ten kierunek się odwraca. Ludzie w Europie Wschodniej i Zachodniej coraz częściej próbują dochodzić swoich interesów narodowych i odchodzą od idei demokratycznej. Filmy kategorii Fokus pokazują, jak doszło do tych zmian. Po pokojowych rewolucjach w latach 1989-91 w Europie Wschodniej ta idea demokracji została wdrożona zupełnie inaczej. Jednak te narodowe trendy oznaczają teraz nowe i transgraniczne zagrożenia, którym należy przeciwdziałać.