Rodzinne srebro Kraju usteckiego 2020

Już od 2016 r. wybitne wydarzenia i projekty z Kraju usteckiego odznaczane są tytułem "Rodzinne srebro Kraju usteckiego". Głównym celem tego działania jest zapewnienie ciągłości dla najbardziej znaczących regionalnych i ponadregionalnych wydarzeń. Dlatego też cieszy nas niezmiernie, że w 2020 roku "70mm Weekend", który odbywa się w Varnsdorf w ramach Nyskiego Festiwalu Filmowego, znalazł się w gronie tych prestiżowych projektów regionu! Każde z wydarzeń, opatrzone logo serca, zaprezentowane zostanie jako "sprawa bliska sercu", a towarzyszyć będzie mu hasło: "Wartość, którą chronimy".

Nagroda Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa 2018

18 grudnia 2018 r. w Centrum Brána Trojzemí w czeskim Hrádku nad Nysą została wręczona „Nagroda Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa 2018“. Nyski Festiwal Filmowy zdobył wówczas nagrodę główną za najlepszą współpracę transgraniczną, zyskując uznanie za wyjątkowe parterstwa na obszarze Euroregionu Nysa między Polską, Niemcami i Czechami. W imieniu wszystkich partnerów festiwalu nagrodę odebrali: Ola Staszel i Elke Schöne z Kunst-Bauer-Kino e.V., Martin Musílek z Městské divadlo w Varnsdorf oraz Barbara Szutenbach i Mariusz Tokarczyk z Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu.

Nagroda honorowa 13. filmPolska - Polish Film Festival 2018

Nagrodę honorową festiwalu filmPolska otrzymuje NFF za szczególne zaangażowanie dla polskiego kina i polsko-niemieckich relacji filmowych oraz za rozpowszechnianie filmu polskiego za granicą.

Każdego roku od 15 lat w trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec Nyski Festiwal Filmowy oferuje wgląd w twórczość filmową tych trzech sąsiednich krajów, stanowiąc jednocześnie okno na świat filmów z Europy Wschodniej. Festiwal wyróżnia jego wyjątkowy, trójnarodowy charakter, przekraczający oprócz granic trzech krajów także granice gatunkowe. Obok filmów NFF wypełnione jest transgranicznymi wydarzeniami, odbywającymi się w dwudziestu różnych miejscach i salach kinowych, a także bogatym programem towarzyszącym, skupiającym wokół siebie zarówno międzynarodową publikę, jak i lokalną scenę filmową. Festiwal i jego partnerzy podczas każdej edycji przyznają różnorodne nagrody, w tym między innymi w ramach trzech polsko-czesko-niemieckich konkursów za najlepszy film fabularny, dokumentalny i krótkometrażowy. Liczne cykle filmowe, w tym „Retrospektywa: Wrocław“ (2016 r.) czy „Polski Blues“ (od 2017 r.) dają możliwość wglądu w stosunki między sąsiadami i aktualną filmową debatę pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Oprócz tego w 2017 r. wystartował projekt „Kino młodzieżowe na styku trzech granic“, wspólne warsztaty filmowe uczniów z Polski i Niemiec.

Nagroda fundacji DEFA za program 2012 r.

W ramach wspierania niemieckiej sztuki i kultury filmowej fundacja DEFA każdego roku wyznacza nagrody w wysokości 40.000 Euro. Celem fundacji jest przekazanie przyszłym pokoleniom spuścizny DEFA jako źródła historycznych, politycznych i estetycznych badań oraz artystycznych odkryć.

 

Mowa pochwalna: Dorett Molitor

"W saksońskim trójstyku granic Polski, Niemiec i Republiki Czeskiej od ośmiu lat odbywa się Nyski Festiwal Filmowy, stanowiąc corocznie jedno z najważniejszych filmowo-kulturalnych wydarzeń w regionie Górnych Łużyc. Dzięki cyklom filmowym, organizowanym tu transgranicznie w około dziesięciu różnych salach kinowych znajdujących się w promieniu 100 kilometrów, trzy kraje mają okazję zgłębić wiedzę o sobie nawzajem. Różne warunki życiowe, tło kulturowe i scenariusze życia mieszkańców przygranicza stają się po wejściu w rolę historii filmowych swoistym pośrednikiem międzyludzkim. Temu wszystkiemu nieprzerwanie towarzyszy chęć łączenia ze sobą tematów związanych z obecną sytuacją tych narodów, ich historii współczesnej i przeszłości, przy jednoczesnym wysyłaniu impulsów w stronę teraźniejszości.
W ciągu zaledwie paru lat festiwal zdołał osiągnąć imponujące rozmiary, również dzięki ogromnemu wsparciu z różnych stron. Ta wspaniale rozbudowana sieś kontaktów i ogromny wysiłek, który przyczynił się do pozyskania wielu partnerów, również uhonorowany został w ramach tej nagrody. Do kręgu wspomożycieli i fundatorów festiwalu należą obecnie m.in. Fundacja Kultury Wolnego Kraju Związkowego Saksonii, Saksońska Centrala Kształcenia Obywatelskiego, Fundacja Aufarbeitung, Czeskie Centrum Kultury, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Fundacja DEFA. Obok konkursu w kategorii filmów fabularnych, a później również krótkometrażowych, odkrywania dorobku kinematografii z krajów Europy Wschodniej i tematycznych cykli filmowych, DEFA-Film i jego historia stanowiła od początku integralną część festiwalu. Podczas pierwszej edycji NFF w 2004 r. zaprezentowana została retrospektywa filmów Jürgena Böttchera, w 2005 r. pokazane zostały filmy Wolfganga Kohlhaase. Filmy fabularne i dokumentalne przypomniały o założeniu DEFA, a tematyczne cykle filmowe poświęcone były m.in. tematyce „silnych kobiet DEFA“, muzyce filmowej z czasów NRD, jak i filmom dla dzieci i młodzieży. Obok bogatego programu filmowego Nyski Festiwal Filmowy oferuje dodatkowo miejsce na dyskusje w wymiarze transgranicznym; w jego ramach organizowane są spotkania literackie, wystawy i koncerty. Również ten aspekt zasługuje na naszą uwagę. Serdeczne gratulacje!"

Więcej informacji nt. laureatów nagrody z 2012 r.:
www.defa-stiftung.de