Międzynarodowe warsztaty filmowe: FILMS FOR FUTURE!

[Translate to Polnisch:]
[Translate to Polnisch:]

Podczas warsztatów filmowych zajmiemy się tematem przewodnim naszego Festiwalu, FILMS FOR FUTURE. Uzbrojeni w kamerę i szereg pytań, chcemy podsumować zmiany klimatu w różnych lokalizacjach w regionie przygranicznym, porozmawiać o rzeczywistych i oczekiwanych zmianach w środowisku oraz uchwycić osobiste perspektywy. Jaką rolę odgrywają tutaj tematy związane ze zmianami klimatu i zrównoważonym rozwojem? Jak może wyglądać „green deal” w trójstyku granic? Pytania te będą częścią intensywnej dyskusji na temat przyszłych problemów w naszym regionie przygranicznym, a młodzi filmowcy będą musieli poradzić sobie z kontrowersjami, różnymi poziomami wrażliwości, osobistymi obawami i zainteresowaniami. Zgodnie z mottem: myśl przyszłościowo - filmuj przyszłościowo!

  • Workshop: 20.−27.09.
  • Prezentacja: 26.09. 21:00 | Kunstbauerkino, Großhennersdorf

Zgłoszenia prosimy przesłać do 14.09.2020
Grzegorz Dusza
tel.kom.: +48 502 409 825
tel. stacj.: 0049 35873 41312
facebook: Lanterna futuri
e-mail: dusza@lanternafuturi.net

Workshopleiter | Prowadzący warsztaty | Vedoucí workshopu: Frank Rischer, René Beder, Anca Paunescu und Rafael Sampedro
In Kooperation mit | We współpracy z | Ve spolupráci s: Hillersche Villa e.V.
Unterstützung | Wsparcie | Za podpory: Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds, Deutsch-Polnisches Jugendwerk