Aktuality

Lokální evropská spolupráce na vysoké kulturní úrovni Nisa Film Festival obdržel v Drážďanech Saskou evropskou cenu

(zdroj obrázků: meeco Communication Services) zleva doprava: čestná předsedkyně EBS a poslankyně Andrea Dombois, předseda EBS a poslanec Martin Modschiedler, dr. Roland Löffler a Ruth Lorenz a Tobias Gubsch z Nisa Film Festivalu

Na svém posledním zasedání vybíralo prezídium Evropského hnutí Sasko (Europäische Bewegung Sachsen e.V., EBS) ze čtyř kandidátů laureáta Saské evropské ceny pro rok 2020. Návrh vyznamenat Nisa Film Festival vzešel od místopředsedy a ředitele Saské zemské centrály pro občanské vzdělávání, dr. Rolanda Löfflera. Po angažované diskuzi se prezídium nakonec jednohlasně rozhodlo předat cenu právě týmu Nisa Film Festivalu.

Saská evropská cena je dotována částkou 500 eur, kterou uvolnil předseda Saského zemského sněmu, dr. Matthias Rößler. Touto cenou vyjadřuje EBS uznání za zasazování se o porozumění v Evropě.

„Již řadu let uděluje Nisa Film Festival ceny jiným – nyní je načase ocenit za jeho práci i samotný tým festivalu,“ řekl předseda EBS a poslanec zemského sněmu Martin Modschiedler. „Bylo mi tedy velkým potěšením předat spolu s čestnou předsedkyní EBS a poslankyní zemského sněmu Andreou Dombois a dr. Löfflerem Saskou evropskou cenu i s diplomem a šekem Tobiasi Gubschovi, zástupci představenstva sdružení Kunstbauerkino e.V., a Ruth Lorenzové z týmu festivalu.“

Ve svém laudatiu ocenil dr. Löffler práci filmového festivalu:

„Uskutečňuje evropskou myšlenku a přeshraniční spolupráci jako prakticky žádný jiný festival v Německu. Festival v současnosti už neláká jen návštěvníky z řad místních obyvatel, nýbrž filmové nadšence ze tří zemí, kteří se zde mohou seznámit s nejnovějším vývojem východoevropské a středoevropské kinematografie.“ Letos bylo na 20 promítacích místech v Německu, Polsku a České republice představeno v rámci tří soutěžních kategorií a dalších filmových řad na 60 filmů. „Tvůrci filmového festivalu mají šťastnou ruku, s níž se jim daří propojovat různé společenské instituce, a tím i různé aspekty lidského života v jeden celek,“ pokračuje dr. Löffler.

„Jsme překvapeni, ale i vděčni, že jsme získali Saskou evropskou cenu 2020. Je to pro nás povzbuzení pokračovat v tom, co jsme začali, v evropském smyslu,“ uvedli Gubsch s Lorenzovou při předání ceny. „Členy Evropského hnutí Sasko zveme na návštěvu festivalu v květnu 2022, díky níž se mohou o naší práci dozvědět ještě více.“

EBS je zastřešující organizací stran, spolků, sdružení a dalších zařízení, která byla založena dne 15. prosince 1992 a která si ve svých stanovách předepsala podporovat evropskou myšlenku ve Svobodném státu Sasko a porozumění mezi evropskými národy. Od roku 2003 uděluje EBS každoročně Saskou evropskou cenu jako uznání zvláštního závazku v Sasku zaměřeného na evropské sjednocení. Jako člen Evropského hnutí Německo (Europäische Bewegung Deutschland) se EBS snaží informovat své členské organizace o aktuálních právních, politických a jiných změnách na evropské úrovni. Za tímto účelem je sdružení v úzkém kontaktu s příslušnými místy v saské vládě i Evropské unii.

 

Další informace: www.ebsachsen.de
(stránka je momentálně aktualizována)