Aktuality

Rozmanitost. Pospolitost. Rozjezd! - Lužický plán kultury

Díky Lužickému plánu kultury (Kulturplan Lausitz) má kultura v regionu v úzkém spojení se spolkovými zeměmi Braniborsko a Sasko získat do podzimu 2021 nejen dlouhodobou strategii, nýbrž i pragmatický projektový plán, který by měl přijít s vhodnou organizační strukturou pro management kulturních projektů. Z rozmanitosti tak díky společnému úsilí vzejde signál pro budoucnost, opravdový rozjezd!

My jako Nisa Film Festival Lužický plán kultury aktivně podporujeme: Zapojení kulturních aktérů a občanů dané obce či oblasti je základem pro udržitelný rozvoj regionu. Společně tak chceme definovat charakteristické znaky lužické kulturní identity a odvodit z toho konkrétní opatření pro strukturální změny v nadcházejících letech. Jako ti, kdo kulturu tvoří, nesou za ni jistou odpovědnost a zajímají se o ni aktivně spolupracujeme v rámci pracovních skupin, fór a workshopů.

Lužický plán kultury navazuje na Lužickou strategii kultury 2025 (Kulturstrategie Lausitz 2025), kterou v loňském roce vypracovala dr. Martina Taubenberger a jejíž výsledky a návrhy mají být nyní protříděny, reflektovány, zdokonaleny a prohloubeny. Projekt byl zahájen 1. prosince 2020 v rámci akce, které se účastnilo více než 120 aktérů z oblasti kultury, cestovního ruchu a státní správy. Realizací procesu vedoucího k vypracování Lužického plánu kultury byly pověřeny společnosti KulturKonzepte (kultur-konzepte.eu) a actori GmbH (actori.de).

Více informací naleznete na adrese https://www.kulturplan-lausitz.de


Lužický plán kultury je projektem Ministerstva pro vědu, výzkum a kulturu spolkové země Braniborsko ve spolupráci se Saským státním ministerstvem pro vědu, kulturu a cestovní ruch s podporou zmocněnkyně spolkové vlády pro kulturu a média.