Aktuality

Zhruba 600 přihlášených filmů pro 18. filmový festival Nisa

Od 18. do 23. května se koná 18. ročník filmového festivalu Nisa. Jeho organizátoři ze sdružení Kunstbauerkino Großhennersdorf dosud přijali kolem 600 filmových příspěvků, které se budou ucházet o ceny v některé ze tří soutěžních kategorií a celkem jedenáct atraktivních ocenění v podobě ryby z Nisy. Paleta přihlášených produkcí z Německa, Polska a České Republiky je pestrá: hrané filmy vyprávějí příběhy ze světa mladých a dospívání, dokumenty diváka kriticky konfrontují s mezigeneračními vztahy nebo se vztahem člověka a přírody, krátké filmy nejrůznějším způsobem zachycují své aktéry ve vyjímečných situacích. Které z nich budou vybrány do festivalového programu, se rozhodne nejpozději začátkem dubna.

"Těší nás, že tolik filmových tvůrců zaslalo své příspěvky k filmovému festivalu Nisa i navzdory produkčním omezením v důsledku pandemie", říká Ola Staszel, jedna ze tří členů vedení festivalu. "Naše přípravy festivalu již probíhají na plné obrátky. Přitom samozřejmě sledujeme a při plánování festivalu zohledňujeme aktuální vývoj epidemiologické situace. Samozřejmě doufáme, že v květnu budou kina v trojzemí opět v provozu a my v nich budeme moci přivítat mnoho filmových fanoušků", dodává Ola Staszel.

 

Evropa naživo v trojzemí na březích řeky Nisy
Filmový festival Nisa v regionu trojmezí České Repubiky, Německa a Polska již od roku 2004 každoročně v květnu přináší aktuální hrané, dokumentární a krátké filmy. Z původního záměru prezentovat filmy ve třech sousedních zemích se postupně stal kulturní most propojující filmové fanoušky a artová kina v regionu a zároveň významná platforma pro setkání národních i mezinárodních filmových tvůrců a zástupců filmového průmyslu. Filmový program s mezinárodním přesahem přináší kromě tří soutěžních kategorií a různých tematických bloků, nabízejících pohledy na vztahy mezi národy střední a východní Evropy, jejich filmovou konfrontaci s vlastní minulostí a přítomností, také koncerty, autorská čtení, výstavy, party a další akce.

Pod titulem "Mother Europe" nabízí 18. filmový festival Nisa různé pohledy na to, co nás Evropany spojuje: kořeny evropské myšlenky, podstatu dnešní Evropy i její možnou budoucnost. Svou trinacionální dimenzí se festival od svých počátků zasazuje pro otevřenou, sociálně spravedlivou a tolerantní Evropu. Rozdíly životní úrovně, úpadek demokracie a nacionalistické smýšlení však nyní tuto vizi zpochybňují a ohrožují rovněž svobody, které jsme dlouho považovali za samozřejmé. Svou letošní přeshraniční tematickou řadou "Mother Europe" si festival klade za cíl v samém středu Eropy vyzvat a zároveň sám přispět k veřejné diskusi nad těmito jevy.

18. filmový festival Nisa bude zahájen 18. května v Divadle Gerharda Hauptmanna v Žitavě. Slavnostní předávání festivalových cen se uskuteční 22. května v kině Filmtheater Ebersbach. Zde budou vedle nejlepších hraných, dokumentárních a krátkých filmů a ceny publika oceněny také nejlepší herecký výkon, scénář a výprava. Zvláštní cenu získá jeden film z programu celého festivalu, který se věnuje aspektům česko-německo-polského sousedství. Čestná cena letošního filmového festivalu Nisa bude udělena české režisérce a scénáristce Heleně Třeštíkové.


18. filmový festival Nisa je finančně podporován z prostředků Saského zemského ministerstva pro vědu, kulturu a cestovní ruch, nadace Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien, zemského okresu Görlitz/Zhorjelc, Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Mitteldeutsche Medienförderung, Kulturní nadace Svobodného státu Sasko, Česko-německého fondu budoucnosti a Libereckého kraje. Akce je spolufinancována z daňových příjmů na základě schváleného rozpočtu Saského parlamentu.