Aktuality

Fokus 2021: Mother Europe

[Translate to Tschechisch:]
[Translate to Tschechisch:] Bild von <a href="https://pixabay.com/de/users/didgeman-153208/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1428044">Thomas B.</a> auf <a href="https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1428044">Pixabay</a>

Titulkem „MOTHER EUROPE“ zaměřuje 18. Nisa Film Festival svůj pohled na to, co nás jako Evropany spojuje – na kořeny evropské myšlenky, na to, čím je Evropa dnes a jak by mohla vypadat její budoucnost. Filmový festival v trojzemí na řece Nise je díky své trinacionalitě od samého počátku zastáncem otevřené, sociálně spravedlivé a tolerantní Evropy. Majetková nerovnost, demokratický deficit a nacionalistické smýšlení však tuto vizi zpochybňují a ohrožují tak svobody, které dlouho platily za samozřejmé. Této konfrontaci se chce náš filmový festival přiblížit i svou letošní řadou fokus, která zahrnuje filmy, autorská čtení, výstavy a koncerty, a díky možnostem přeshraničního festivalu v srdci Evropy chce přispět ke společenskému diskurzu.