Kategorie

Soutěž dokumentárních snímků

Kurátoři (zleva): Anca Paunescu, Andreas Friedrich, Ola Staszel

Ať je pozorná kamera českých, polských nebo německých dokumentaristů zaměřena na africký kontinent, Asii nebo Evropu – všude se dívá na společenské a politické souvislosti a sociální nespravedlnost. „Nová šichta“, „Rift Finfinnee“, „Hluché dni“, „Striptiz i wojna“ a „Ściana cieni“ ukazují proměny ve společnosti a osudy lidí. Politického zpochybnění se ve snímku „Jak Bůh hledal Karla“ dostane polské církvi, „Zwyczajny kraj“ zase představuje neobvyklou perspektivu z pohledu státní bezpečnosti a „Langsam vergesse ich eure Gesichter“ i „Paris – kein Tag ohne dich“ jsou doklady běhu lidského života v neklidných dobách.