Kategorie

Soutěž celovečerních hraných filmů

Kurátoři (zleva): Andreas Friedrich, Ola Staszel, Tobias Gubsch

Letos se s filmovými tvůrci a tvůrkyněmi podepsanými pod snímky soutěžní kategorie celovečerních hraných filmů vydáváme na cestu pestrými a společensky stále aktuálními tématy. O cizincích, kteří se ještě zdaleka ve společnosti neusadili, vypráví německé příspěvky „Rivalen“, „Nico“ a „Borga“. „Služobníci“ se cítí být konfrontováni československou státní bezpečností, charismatický český prezident Havel se představí z jiného úhlu pohledu a skupina mladých Čechů se ve filmu “D2: Vlakem až na konec světa" vydává na nejistou cestu po Transsibiřské magistrále. Ve snímcích „Każdy ma swoje lato“ a „Fisheye“ vede cesta do hlubin polského rodinného života a Raineru Werneru Fassbinderovi vzdáváme filmový hold snímkem „Hurra, wir leben immer noch!“