Promítací místa

Camillo, Görlitz

Kino Camillo v historickém centru města Görlitz je arthouse kinem představujícím nevelké filmové produkce, které podporuje regionální filmové umění. Program je každý měsíc připravován s velkou péčí – snaží se přitom vždy dostát požadavku pobavit a přispět ke společenskému životu ve městě. Děje se tak díky představovaným filmovým řadám, festivalům a spolupráci s dalšími organizacemi.
Od října 2015 je provozovatelem kina filmový klub Filmclub von der Rolle '94, jehož cílem je podpora kinematografie a kultury v Görlitzu. Náš tým sestává ze zapálených příznivců kina, kteří svou práci vykonávají bez nároku na honorář, a celé řady pomocníků a pomocnic, které se s nadšením zapojují a pomáhají tak udržet kino při životě.