Aktuality

Fokus 2020: Films for Future

© alphaspirit/adobe

Pod názvem FILMS FOR FUTURE se řada Fokus 17. ročníku Nisa Film Festivalu zabývá jak aktuálními tématy z oblasti politiky životního prostředí, jako je exploatace zdrojů, znečištění životního prostředí, člověkem způsobená změna klimatu a struktur, tak i hnutími podporujícími ochranu přírody v někdejší NDR – jejich transformací v 90. letech, jejich odkazem a jejich důsledky, resp. cíli, na kterých dodnes nejrůznější strany a organizace staví a dále je rozvádějí.

Vztah mezi přírodou a člověkem je narušený – lidé stvořili společnosti a hospodářské systémy, které jsou jednostranně poplatné diktátu růstu a bez ohledů i odpovědnosti přitom využívají přírodní zdroje. Jsme dnes konfrontováni s historickým, politickým a ekologickým odkazem, který nám ztěžuje cestu vpřed, do budoucnosti. Dopadá na nás člověkem započaté drancování. Právě díky umístění Nisa Film Festivalu v Lužici získává téma ustoupení od využívání hnědého uhlí centrální místo v aktuálním veřejném diskurzu, a bude tak rovněž diskutováno i v rámci programu řady Fokus.

Tuto filmovou řadu bude doprovázet panelová diskuze, výstavy a koncert písničkářky Doty Kehr.