Zgłoszenia i regulamin

Regulamin - uwagi wstępne

17. Nyski Festiwal Filmowy odbędzie się od 24.-27.9.2020r. w Zittau, Görlitz i Großhennersdorfie oraz innych miejscowościach wschodniej Saksonii, a także polskim i czeskim regionie przygranicznym.

Filmy należy zgłaszać do 15 grudnia przesyłając je w formie kopii przeglądowych na DVD lub linku do pobrania do biura festiwalowego, lub zamieszczając je na stronie FilmFestivalLife. Materiał do wglądu zostanie odesłany tylko na wyraźne życzenie i w przypadku przedłożenia zaadresowanej i odpowiednio ofrankowanej koperty zwrotnej. O ile nie uzgodniono inaczej, uczestnicy ponoszą koszty transportu, ubezpieczenia i oclenia kopii filmowych.

Festiwal pokrywa koszty ubezpieczenia filmów na miejscu, od momentu ich dostarczenia, do momentu zwrotu firmie transportowej, w wysokości wartości kopii.

Jeżeli twórcy filmowi są członkami istotnych dla Nyskiego Festiwalu Filmowego organów, które decydują o przyznaniu funduszy, wówczas ich filmy nie mogą znaleźć się w programie.

Obecność reżysera lub osoby zaangażowanej w produkcję zgłoszonego filmu jest pożądana, szczególnie podczas ceremonii wręczenia nagród Nyskiego Festiwalu Filmowego.

Zgłoszenie filmu na festiwal jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w Regulaminie festiwalu.

Sądem właściwym miejscowo jest sąd w Dreźnie.

Regulamin Konkursu filmów fabularnych

1. Nyski Festiwal Filmowy organizuje Konkurs filmów fabularnych.

1.1. Do udziału w konkursie uprawnione są pełnometrażowe filmy fabularne z Niemiec, Polski i Czech lub koprodukcje tych państw, niezależnie od tego, w jakiej technice zostały zrealizowane oraz zostały dostarczone z angielskimi napisami w formacie DCP lub Blu-ray.

1.2 Rok produkcji filmów zgłoszonych do konkursu jest ograniczony do bieżącego i bezpośrednio poprzedzającego go roku kalendarzowego. Dozwolone są długie filmy fabularne, o ile dotyczy to pierwszego, drugiego lub trzeciego filmu fabularnego danego reżysera lub współreżysera. W szczególnych przypadkach stwierdzonych przez Nyski Festiwal Filmowy istnieje możliwość zrezygnowania z ograniczeń podczas dopuszczania filmów fabularnych do konkursu.

1.3. Wcześniejszy udział filmów konkursowych w innych festiwalach w kraju i za granicą nie wyklucza udziału w konkursie w ramach Nyskiego Festiwalu Filmowego.

1.4. Filmy, które w czasie trwania Nyskiego Festiwalu Filmowego miały lub mają premierę kinową w Niemczech, są wykluczone z konkursu.

2. Zespół festiwalowy wybiera jury złożone z ekspertów pochodzących z trzech krajów.

3. Decyzje jury podejmowane są zwykłą większością głosów.

4. „Nyska nagroda filmowa ufundowana przez saksońską Minister Sztuki” w wysokości 10000 euro jest przyznawana reżyserowi nagrodzonego filmu jako wkład w rozwój talentu.

5. Jury przyznaje również nagrodę za:

  • najlepszą kreację aktorską w wysokości 1000 euro
  • nagrodę za najlepszą scenografię w wysokości 3000 euro
  • najlepszy scenariusz w wysokości 1000 euro

6. Organizatorzy festiwalu zastrzegają sobie prawo do pokazywania zgłoszonych filmów w ramach konkursu, w innych seriach filmów oraz podczas dalszych wydarzeń związanych z Nyskim Festiwalem Filmowym.

Regulamin Konkursu filmów dokumentalnych

1. Nyski Festiwal Filmowy organizuje Konkurs filmów dokumentalnych.

1.1. Do udziału w konkursie uprawnione są pełnometrażowe filmy dokumentalne z Niemiec, Polski i Czech lub koprodukcje tych państw, niezależnie od tego, w jakiej technice zostały zrealizowane oraz zostały dostarczone z angielskimi napisami w formacie DCP lub Blu-ray.

1.2 Rok produkcji filmów zgłoszonych do konkursu jest ograniczony do bieżącego i bezpośrednio poprzedzającego go roku kalendarzowego. W szczególnych przypadkach stwierdzonych przez Nyski Festiwal Filmowy istnieje możliwość zrezygnowania z ograniczeń podczas dopuszczania filmów dokumentalnych do konkursu.

2. Zespół festiwalowy wybiera jury złożone z ekspertów pochodzących z trzech krajów.

3. Decyzje jury podejmowane są zwykłą większością głosów.

4. Nagroda za najlepszy film dokumentalny w wysokości 5000 euro jest przyznawana reżyserowi nagrodzonego filmu jako wkład w rozwój talentu.

5. Organizatorzy festiwalu zastrzegają sobie prawo do pokazywania zgłoszonych filmów w ramach konkursu, w innych seriach filmów oraz podczas dalszych wydarzeń związanych z Nyskim 

Regulamin Konkursu filmów krótkometrażowych

1. Nyski Festiwal Filmowy organizuje Konkurs filmów krótkometrażowych.

1.1. Do udziału w konkursie uprawnione są filmy krótkometrażowe z Niemiec, Polski i Czech, niezależnie od tego, w jakiej technice zostały zrealizowane oraz zostały dostarczone z angielskimi napisami w formacie Blu-ray lub DVD. Szczególnie preferowane są filmy pochodzące ze szkół filmowych i podobnych instytucji.

1.2 Rok produkcji filmów zgłoszonych do konkursu jest ograniczony do bieżącego i bezpośrednio poprzedzającego go roku kalendarzowego. W szczególnych przypadkach stwierdzonych przez Nyski Festiwal Filmowy istnieje możliwość zrezygnowania z ograniczeń podczas dopuszczania filmów krótkometrażowych do konkursu.

1.3. Czas trwania zgłoszonych filmów nie powinien przekraczać 20 minut.

2. Zespół festiwalowy wybiera jury złożone z ekspertów pochodzących z trzech krajów.

3. Decyzje jury podejmowane są zwykłą większością głosów.

4. Organizatorzy festiwalu zastrzegają sobie prawo do pokazywania zgłoszonych filmów w ramach konkursu, w innych seriach filmów oraz podczas dalszych wydarzeń związanych z Nyskim Festiwalem Filmowym.

5. Nagroda za najlepszy film krótkometrażowy w wysokości 1000 euro jest przyznawana reżyserowi nagrodzonego filmu jako wkład w rozwój talentu.

Regulamin dot. Nagrody Publiczności

W NFF WILD EDITION jako ulubieniec publiczności nagrodzony zostanie jeden film pełnometrażowy z kategorii filmów fabularnych i jeden z kategorii dokumentalnych.

1. Nagroda Publiczności przyznawana jest zarówno za film pełno-, jak i krótkometrażowy.

2. Dwaj ulubieńcy publiczności wybierani są spośród wszystkich filmów festiwalowych w bezpośrednim głosowaniu przez odwiedzających festiwal.

3.1. Nagroda Publiczności za najlepszy film pełnometrażowy w wysokości 1000 euro jest przyznawana reżyserowi nagrodzonego filmu jako wkład w rozwój talentu.

3.2. Nagroda Publiczności za najlepszy film krótkometrażowy w wysokości 600 euro jest przyznawana reżyserowi nagrodzonego filmu jako wkład w rozwój talentu.

Regulaminy zostały sporządzone w języku niemieckim i przetłumaczone na język polski i czeski. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją w języku niemieckim, polskim i czeskim, wersja niemiecka ma pierwszeństwo.